Profiel

Voor iedereen blijft het een uitdaging om te genieten van het leven. Soms is dat genieten ver weg, zijn er omstandigheden die het leven zwaarder maken. Daar waar dat een gevolg is van de wijze waarop wij onze samenleving inrichten, vind ik mijn werk. Binnen het (semi-) publieke domein kunnen en moeten we nog veel beter. De afgelopen decennia hebben we onder het motto van verzorging en solidariteit veel dichtgeregeld. Daarmee hebben we elementen als creativiteit, handelingsvrijheid en het ‘gewoon zorgen voor elkaar’ te veel de kop in gedrukt. Het is nu zaak om meer ruimte te organiseren, zonder dat we de verworvenheden teniet doen. Radicaal veranderen is daarmee nooit een doel op zich.

Publieke organisaties hebben een belangrijke rol in het organiseren van meer ruimte. Het is niet langer vanzelfsprekend dat de overheid agendeert en bepaalt. Dat wil de overheid ook niet. De thematiek is daarvoor te complex en bovendien is zij zich bewust van de grenzen van haar invloed. Maatschappelijke instellingen krijgen een stevigere, meer zelfstandige rol, terwijl ze daar lang niet altijd klaar voor zijn. De automatische subsidiestromen stoppen en meer dan voorheen worden organisaties aangesproken op hun eigen vermogen tot innovatie en organisatie. Het werken in netwerken is noodzakelijk en dat vereist van organisaties dat zij zich kunnen verbinden. Om je te kunnen verbinden moet je zelfbewust zijn en een aantal basale zaken op orde hebben. Dat geldt voor ons individuen en ook voor organisaties als geheel.

Het is mijn vak en voldoening om organisaties en de individuen daarbinnen helpen te groeien in dit zelfbewustzijn. Dat doe ik door te werken aan de menskant en de organisatiekant. Tegelijkertijd, want deze zijn innig met elkaar verbonden als zij succesvol willen zijn.

Ik doe dat als adviseur bij Hiemstra & de Vries. Een middelgroot adviesburo voor de publieke zaak.

Vriendelijke groet,

Pol van Tuijl
06 22669065
polvantuijl@iuvo.nl