Wie iets voor de wereld wil betekenen, moet er middenin staan en niet erboven.

– Damiaan Denys – 

aardeIets voor de wereld betekenen. Klinkt als een uitspraak van een gemiddelde Miss Universe. Het zit hem vooral in het tweede deel van deze uitspraak. Want die is heel waar. Zeker als je het op de leiding van organisaties betrekt. En organisaties zijn volgens mij toch de hoekstenen van onze economie. Dus dan gaat het wel ergens over.
Als je kijkt naar succesvolle organisaties, of het nu bedrijven, instellingen of overheden zijn, dan valt op dat hun leiders de organisatie leven. Ze zijn oprecht betrokken bij het primair proces. Ze weten wat er speelt, weten waar de zwakke en sterke punten zitten, zijn trots en zijn gericht op het maximaal benutten van het menselijk potentieel. Ze zijn aanspreekbaar voor iedereen en houden de afstand tussen hen en de ‘onderkant’ van de organisatie zo klein mogelijk. Ik kan me geen voorbeeld voor de geest halen, waarbij de leiders van succesvolle organisaties niet met het grootste gemak indalen in de organisatie.

Deze betrokkenheid is geen trucje. Het is geen aangeleerde managementvaardigheid. Als je echt iets voor je organisatie wil betekenen als manager of bestuurder dan moet je jezelf de vraag stellen of je echt geïnteresseerd bent in de bedoeling van de organisatie en de mensen die er werken. Ben je in staat en bereid daar echt verbinding mee te maken? Je kunt je organisatie alleen succesvol maken als je antwoord daarop volmondig ja is.

Toch?