Wie begint met zekerheden, zal eindigen met twijfels. Maar wie begint met twijfels, zal eindigen met zekerheden.

Francis Bacon

FrancisMoest bij deze uitspraak denken aan al die projecten die met vooraf bepaalde uitkomsten worden uitgevoerd. Vaak zie je dat deze aanpakken door hun interne starheid de onzekerheden niet meer insluiten. Uiteindelijk valt halverwege niet meer te ontkennen dat ze niet gaan opleveren wat tevoren was bedacht. Twijfels geven aan het begin van een denk- of creatieproces juist de mogelijkheid om complexiteit te omarmen.

Het insluiten van risico’s, complexiteit of onzekerheden is een absolute voorwaarde om tot het beste resultaat te komen. Dat vraagt ook om kort-cyclische besluitvorming. Iedere week in staat zijn om je aanpak te wijzigen op basis van tussentijdse resultaten. Wanneer je overzicht hebt, vertrouwt op de intelligentie die je zelf of samen met je team kunt inzetten en begrijpt dat je besluit voor nu het beste besluit is, kun je je project goed leiden.

Methoden zoals scrum (agile-projectontwikkeling) zetten personen en hun interacties boven processen en instrumenten. In een kort-cyclische aanpak worden prototypes gemaakt, die direct door eindgebruikers worden beoordeeld. Die prototypes kunnen ook organisatievoorstellen zijn. Het gaat er om dat er toegewerkt wordt naar reële voorstelbare situaties.

Kortom, je moet durven twijfelen. Als je dat niet meer doet, dan verlies je de mogelijkheid om tot echte oplossingen te komen.

Twijfel ze.