De behoefte aan acceptatie kan je onzichtbaar maken.

– Jim Carrey – 

Hoe we het nou wenden of keren, wij zijn in ons DNA sociale wezens. En die varen op acceptatie door hun soortgenoten. Om je geaccepteerd te weten, moet je natuurlijk niet teveel afwijken. Toch is het ook zo dat het afwijken, het bijzonder zijn, het juist wel zichtbaar zijn, vaak door ons ook wordt ingezet om juist positief opgemerkt te worden en daarmee geaccepteerd. Onze arbeidsorganisaties zijn vaak ingericht op dit soort principes. Zouden we dat niet anders kunnen doen?

Read more…

Het geheim van veranderen is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude maar op het realiseren van het nieuwe.

– Socrates – 

Verandering is er altijd maar het is nooit een doel op zich. Vaak veranderen we, omdat het huidige niet meer voldoet. Ook al is het niet scherp, wat er dan niet meer voldoet. Ik denk dat dit zowel individueel als collectief (organisatie) opgaat. De vraag is of je je dan gaat richten op wat er niet meer past of dat je je richt op wat je wilt dat er gaat zijn. Vaak verzanden we in analyses van wat er nu niet goed gaat. Dat leidt dan tot negativiteit, conflict en verwijt. Beter kiezen we voor de inspiratie en energie van waar we naar toe willen.

Read more…

Als we wachten tot we er klaar voor zijn, zijn we ons hele leven aan het wachten.

– Handler – 

Zeker wanneer het gaat om grotere stappen in je leven is de vraag of je er klaar voor bent vrijwel niet volmondig met “ja” te beantwoorden. Altijd is er nog iets onzeker, twijfel je of je het wel kan, wil je nog meer advies, et cetera. We zijn er zelden klaar voor. Kunst is dus om de stap te zetten, ook al ben je er niet klaar voor.

Read more…

Lach om jezelf, maar twijfel nooit aan jezelf.

– Alan Alda – 

lachLach om jezelf. Dat lees ik als een uiting van begrip en tederheid. Teder zijn voor jezelf, omdat je bijvoorbeeld weer constateert dat je je voornemen niet waarmaakt. Teder zijn is in dit verband begripvol kritisch. Dat is iets anders dan veroordelend of afkeurend. Dat laatste is beschadigend en ik kan maar niet bedenken welk doel dat dient. Toch gebeurt het veel in en tussen ons mensen.

Read more…

Wie iets voor de wereld wil betekenen, moet er middenin staan en niet erboven.

– Damiaan Denys – 

aardeIets voor de wereld betekenen. Klinkt als een uitspraak van een gemiddelde Miss Universe. Het zit hem vooral in het tweede deel van deze uitspraak. Want die is heel waar. Zeker als je het op de leiding van organisaties betrekt. En organisaties zijn volgens mij toch de hoekstenen van onze economie. Dus dan gaat het wel ergens over.
Read more…

Mensen vinden het niet belangrijk hoe slim je bent, totdat ze ontdekken hoe betrokken je bent.

betrokkenheidHet gevoel dat iemand gaat voor dezelfde zaak als jij. Dat iemand lijkt te werken en denken vanuit dezelfde overtuigingen. Als je voelt dat jullie doelen op één lijn liggen, dan verdwijnt argwaan, gereserveerdheid en komt er energie vrij om samen iets succesvols te maken. De meesten van ons herkennen dit gevoel en wat zegt ons dat eigenlijk?
Read more…

Alleen iemand die pijn heeft, haalt uit naar anderen.

– Paul Ferrini – 

irritatieAls je zo kunt kijken naar het gedrag van anderen, lukt het om meer begrip op te brengen. En dat begrip kan jou en de ander denk ik helpen in het bereiken van jullie beider doelen. Pijn is natuurlijk een groot woord voor een breed palet aan emoties. Maar het is duidelijk dat jouw uithalen naar anderen een gevolg is van je eigen ongemak.

Read more…

Als iemand in zijn eentje droomt is het maar een droom. Wanneer velen samen dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid.

dromenvangerDromen hebben de aardige eigenschap dat ze onmogelijkheden uitsluiten. En hoe vaak is het begrip onmogelijkheid niet een synoniem voor een beperkende overtuiging? Met andere woorden, hoe vaak ben je niet overtuigd dat iets niet kan, terwijl het toch mogelijk blijkt?

Als je jezelf er toe zet te dromen, kom je dichter bij wat je echt belangrijk vindt. Hardop dromen, werkt nog het beste. Dan krijg je nog het meest scherp waar je voor staat.

Read more…

Je hebt lange termijn doelen nodig om je niet te laten frustreren door korte termijn tegenslagen.

– Charles C. Noble – 

bergwegWeten waar je naar op weg bent. Een vergezicht dat aantrekkelijk is en je gemotiveerd en gericht houdt in je dagelijkse bezigheden. Het is een mooie gedachte. Tegelijkertijd is het voor velen, waaronder mijzelf, een lastige opgave. Korte termijn gedoe heeft de vaardigheid je behoorlijk uit het veld te slaan. Je bezig te houden. Wat kun je doen om door dat gedoe heen het perspectief te blijven zien?
Read more…

Wie begint met zekerheden, zal eindigen met twijfels. Maar wie begint met twijfels, zal eindigen met zekerheden.

Francis Bacon

FrancisMoest bij deze uitspraak denken aan al die projecten die met vooraf bepaalde uitkomsten worden uitgevoerd. Vaak zie je dat deze aanpakken door hun interne starheid de onzekerheden niet meer insluiten. Uiteindelijk valt halverwege niet meer te ontkennen dat ze niet gaan opleveren wat tevoren was bedacht. Twijfels geven aan het begin van een denk- of creatieproces juist de mogelijkheid om complexiteit te omarmen.

Read more…